Hình ảnh tô màu cho bé (chữ cái)

Dạy bé tô màu là một trong những cách giúp các bé nhận biết màu sắc và giúp bé làm quen với việc cầm bút, tập những nét vẽ đầu tiên đồng thời giúp bé nhận biết mặt chữ. Haythiet xin giới thiệu đến quý độc giả hình ảnh tô màu cho bé với nhiều hình ảnh chọn lọc, đẹp và dễ tô cho những bé mới tập tô.

Hình ảnh những chữ cái cho bé tập tô cùng hình minh họa vui nhộn giúp các bé hứng thú khi tập tô màu.
Bạn có thể tải toàn bộ hình ảnh ở link cuối bài viết này, xin cảm ơn.
Hình cho bé tô màu chữ A
Chữ A cho bé tô màu

Hình ảnh cho bé tô màu chữ B
Hình ảnh cho bé tô màu chữ B

Hình ảnh cho bé tô màu chữ C
Hình ảnh cho bé tô màu chữ C


Hình ảnh cho bé tô màu chữ D
Hình ảnh cho bé tô màu chữ D

Hình ảnh cho bé tô màu chữ E
Hình ảnh cho bé tô màu chữ E

Hình ảnh cho bé tô màu chữ G
Hình ảnh cho bé tô màu chữ G

Hình ảnh cho bé tô màu chữ H
Hình ảnh cho bé tô màu chữ H

Hình ảnh cho bé tô màu chữ I
Hình ảnh cho bé tô màu chữ I

Hình ảnh cho bé tô màu chữ K
Hình ảnh cho bé tô màu chữ K

Hình ảnh cho bé tô màu chữ L
Hình ảnh cho bé tô màu chữ L

Hình ảnh cho bé tô màu chữ M
Hình ảnh cho bé tô màu chữ M

Hình ảnh cho bé tô màu chữ
Hình ảnh cho bé tô màu chữ N

Hình ảnh cho bé tô màu chữ O
Hình ảnh cho bé tô màu chữ O

Hình ảnh cho bé tô màu chữ P
Hình ảnh cho bé tô màu chữ P

Hình ảnh cho bé tô màu chữ Q
Hình ảnh cho bé tô màu chữ Q

Hình ảnh cho bé tô màu chữ
Hình ảnh cho bé tô màu chữ R

Hình ảnh cho bé tô màu chữ S
Hình ảnh cho bé tô màu chữ S

Hình ảnh cho bé tô màu chữ T
Hình ảnh cho bé tô màu chữ T

Hình ảnh cho bé tô màu chữ U
Hình ảnh cho bé tô màu chữ U

Hình ảnh cho bé tô màu chữ V
Hình ảnh cho bé tô màu chữ V

Hình ảnh cho bé tô màu chữ X
Hình ảnh cho bé tô màu chữ X

Hình ảnh cho bé tô màu chữ Y
Hình ảnh cho bé tô màu chữ Y
Các hình ảnh chữ cái cho bé tô màu vừa giúp bé thỏa mãn sở thích tập tô và còn giúp bé nhớ và học các chữ cái.